Rizikové kácení - bříza Rokycany

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Další rizikové kácení stromu s velmi omezeným prostorem pro manipulaci. V penzionu Anna v Rokycanech jsme pokáceli padesátiletou břízu. V těsné blízkosti kmene stromu se nacházela dřevěná hradba, dřevěná pergola, garáž a garáž na sousedním pozemku. Prostor pro spouštění větví byl omezen na prostor o šíři cca tři metry. Rizikové kácení stromu trvalo ve čtyřech lidech dva dny. 

Rizikové kácení stromů - Horní Bříza

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Začátkem ledna 2014 jsme uskutečnili další rizikové kácení stromů.

V obci Horní Bříza u Plzně jsme káceli vzrostlou borovici, která zasahovala nad vedení 400V. Z el. sloupu 400V pak vedla kabelová přípojka vzduchem těsně kolem kmenu stromu. V těsné blízkosti stromu byl plot a další okrasné dřeviny.

Další strom k pokácení na stejném pozemky byl smrk, který byl v těsné blízkosti domu a cca dva metry od krytého zahradního bazénu.

A závěrečný požadavek zákazníka bylo zkrácení cca 12-ti metrového zeravu o 5 metrů.

Nátěr okapů a střechy

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Vyčištění a nátěr okapových žlabů. Obroušení a vyčištění střechy, úžlabí, vylézacích poklopů a oplechování komínů a jejich nátěr. Čištění a nátěr žlabů vnější části domu bylo provedeno za pomocí montážní plošiny, ve vnitřním obvodu budovy bylo k nátěru žlabů a svodů využito horolezecké techniky. Nátěr střechy a všech klempýřských prvků proběhl v druhé etapě zakázky.

Oprava asfaltové střechy

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Provedeny lokální opravy střešní krytiny z asfaltových pásů. Z důvodu špatně provedeného natavení asfaltových pásů při rekonstrukci střechy, která byla provedena před několika lety již neexistující firmou, docházelo na několika místech k pronikání strážkové vody střešním pláštěm přes půdní prostory až do bytových jednotek.

Oprava alukrytové střechy

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Po silných nárazových větrech došlo k uvolnění střešní krytiny (alukrytu) na budově školy v Plzni Purkyňově ulici. Provedli jsme kompletní kontrolu střešní krytiny a zajištění uvolněných šablon krytiny pomocí vrutů. Doplněno bylo cca 2.500 ks vrutů v místech, kde chyběly původní hřebíky.

Lokální oprava fasády

Zařazeno do výškové práce - zakázky

Oprava fasády na budově pojišťovny Ministerstva vnitra. Skopání nesoudržných částí omítky, hloubková penetrace podkladu, natažení jádrové omítky, natažení venkvní štukové omítky, penetrační nátěr a nátěr silikonovou barvou.

Napište nám...